×

Feel free to contact us anytime

please call: +31 (0)50 367 71 97
or mail your question:

Ukraine

The IWCN is providing information concerning the Ukrainian situation with regards to emergency shelters, legal stay, news items, ways to help, governmental information, information for Ukrainians in the NL and other useful links in the northern Netherlands. This page has been translated into both Ukrainian and Russian.

IWCN на офіційному сайті надає інформацію (англійською мовою) щодо ситуації в Україні. А також інформацію щодо: засобу коммунікації з Червоним Хрестом для пошуку Притулку (в разі якщо Вам немає де зупинитися); пояснення базових аспектів статусу легального перебування, базове роз’яснення інформації від Уряду Нідерландів. Також тут можна дізнатися про останні офіційні новини, дізнатися про способи допомогти (для вас/або іншим) та знайти багато інших корисних посилань про Північ Нідерландів. Цю сторінку перекладено як українською, так і російською мовами. 

IWCN предоставляет информацию на английском языке о ситуации в Украине в отношении временных убежищ, законного пребывания, новостей, способов помочь, правительственной информации, информации для украинцев в Нидерландах и другие полезные ссылки о севере Нидерландов. Эта страница была переведена украинский и русский языки. 

Updated 4 July 2022

Welcome Guide

With the help of fantastic Ukrainian translators, we proudly present our Welcome Guide to the North in Ukrainian. This guide contains a lot of very useful information about living in the Northern Netherlands.

Please see this link to view or download this guide.

Iнформаційний Посібник/Welcome Guide

Ми з гордістю представляем вашій увазі наш Північний Iнформаційний Посібник, який був перекладений українською за допомогою наших фантастичних перекладачів волонтерів.  Цей посібник містить  безліч дуже корисної інформації про життя в Північних Нідерландах.

Будь ласка, перейдіть за цим посиланням, щоб переглянути або завантажити цей посібник.

Приветственное руководство

С помощью замечательных украинских переводчиков мы с гордостью представляем наше Приветственное руководство по Северным Нидерландам на украинском языке. Это руководство содержит много очень полезной информации о жизни в Северных Нидерландах.

Пожалуйста, перейдите по этой ссылке, чтобы просмотреть или загрузить это руководство.

Recognized Sponsors for labour purposes must file new IND statement

The European Union has introduced various sanctions against Russia and Belarus. This may also have effects on companies in the Netherlands that have ties with Russian and/or Belarusian companies.

The IND is therefore asking all recognised sponsors for labour purposes (employers) to fill in a statement about possible ties with Russian and/or Belarusian companies.

The statement and instructions for submitting the statement can be found at this link on the IND website.

Визнані спонсори для трудових цілей повинні подати нову заяву IND

Європейський Союз ввів різні санкції проти Росії та Білорусі. Це також може вплинути на компанії в Нідерландах, які мають зв’язки з російськими та/або білоруськими компаніями. Тому IND просить усіх визнаних спонсорів для трудових цілей (роботодавців) заповнити заяву про можливі зв’язки з російськими та/або білоруськими компаніями. Заява та інструкції щодо подання заяви можна знайти за цим посиланням на сайті IND.

Признанные спонсоры в трудовых целях должны подать новое заявление по форме IND

Евросоюз ввел различные санкции против России и Белоруссии. Это также может повлиять на компании в Нидерландах, которые связаны с российскими и/или белорусскими компаниями.

Поэтому IND просит всех признанных спонсоров в сфере труда (работодателей) заполнить заявление о возможных связях с российскими и/или белорусскими компаниями.

Заявление и инструкции по подаче заявления можно найти по этой ссылке на веб-сайте IND.

Travel from Ukraine to Europe

A website listing flight, train and bus operators across Europe offering free transportation for refugees.

Ukrainian nationals in the Netherlands can collect a free day pass at any NS ticket or service counter if they show their Ukrainian identity papers and a German or Austrian train ticket no more than 24 hours old.

Подорож із України до Європи

Веб-сайт із переліком Авіа-, Залізничних та Автобусних операторів по всій Європі, які пропонують безкоштовний транспорт для біженців.

Путешествие из Украины в Европу

Веб-сайт со списками авиарейсов, поездов и автобусов по всей Европе, предлагающие бесплатный транспорт для беженцев.

What to do first

Arrival in the NL, Legal stay, Registration with municipality

Click to view or download PDF file (English, Ukrainian, Russian)

Update 4 July 2022: The IND can now provide proof of residency to Ukrainian refugees who fall under the “Temporary Scheme Ukraine“. Ukrainian refugees will need to make an appointment with an IND office (not the IWCN). Please read the information at this link.

Що робити в першу чергу?

Прибуття до Недерландів, Статус легального перебування у Нідерландах, Регістрація у муніціпалітеті Гронінгену

Натисніть, щоб переглянути або завантажити PDF-файл (англійською та українською)

Оновленo 4 Липня:  IND матиме спеціальне місце де українські біженці, які підпадають під «Тимчасову схему Україна», повинні будуть заповнити форму для реєстрації в IND. Якщо українці виконають вимоги, вони отримають підтвердження того, що їм дозволено залишатися та працювати в Нідерландах.

Что деать в первую очередь?

Прибытие в Недерланды, статус легального нахождения в Нидерландах, регистрация в муниципалитете Гронингена.

Обновление от 4 Июля:  IND откроет специальную локацию, где украинские беженцы, подпадающие под действие «Временной схемы для Украины», должны будут заполнить форму для регистрации в IND. Если украинцы выполнят требования, они получат подтверждение того, что им разрешено оставаться и работать в Нидерландах.

* IND – служба иммиграционная и натурализации. Вебсайт: https://ind.nl/en/Pages/default.aspx

Нажмите сюда, чтобы просмотреть или скачать PDF-файл (на английском и украинском языках)

RefugeeHelp website

Information and help in 4 languages: Ukrainian, Russian, English and Dutch

Вебсайт RefugeeHelp

Інформація доступна на чотирьох мовах (українська, російська, англійська, нідерландська)

Веб-сайт RefugeeHelp

Информация доступна на четырех языках (украинский, русский, английский, нидерландский)

Emergency Shelters

Various municipalities will provide emergency shelters for displaced Ukrainians.

People should contact the WhatsApp Helpline Ukraine from the Rode Kruis (06 48 15 80 53) if they need a place to stay. Their volunteers speak Ukrainian, Russian and English.

Тимчасовий притулок 

Різні міські адміністрації забезпечують тимчасові притулки для біженців з України.

Якщо їм потрібне житло, то слід звернутися до Червого Хреста за телефоном довіри WhatsApp (06 48 15 80 53). Їхні волонтери володіють українською, російською та англійською мовами.

Временное убежище

Различные городские администрации обеспечивают временные приюты для беженцев из Украины.

Если им нужно жилье, то следует обратиться в Красный Крест по телефону доверия WhatsApp (06 48 15 80 53). Их волонтеры говорят на украинском, русском и английском языках.

Private places to stay

Приватні місця для проживання

Частные места для проживания

Legal stay in the Netherlands

The Immigration and Naturalisation Service (IND) provides information about the legal stay of displaced Ukrainians at this link.

Легальне перебування в Нідерландах

Служба імміграції та натуралізації Нідерландів (IND) надає інформацію про легальне перебування переміщених українців за цим посиланням.

Легальное пребывание в Нидерландах

Служба иммиграции и натурализации Нидерландов (IND) предоставляет информацию о легальном пребывании переселенцев из Украины по этой ссылке.

Registration with Municipalities 

Ukrainian refugees can now register with their local municipalities. Contact the local municipality for an appointment.

Refugees should bring all Ukrainian passports, ID cards and/or certificates (birth, marriage, adoption) that they may have to the appointment.
Everyone must go in person to the appointment, including children.

Information on the Ukrainian war and assisting refugees (in Dutch) can be found on many municipal sites. We have given links to some of these sites below:

Реєстрація в муніципалітеті

Біженці з України тепер можуть зареєструватися у міських адміністраціх за місцем проживання. Зверніться до муніципалітету для призначення зустрічі.

На зустріч біженці повинні мати при собі всі наявні українські паспорти, ідентифікаційні картки та/або свідоцтва про (народження, шлюб, усиновлення).

Кожен повинен особисто відвідати прийом, включаючи дітей.

Інформацію про ситуацію в Україні та допомогу біженцям (нідерландською мовою) можна знайти на багатьох муніципальних сайтах. Нижче ми надали посилання на деякі з них:

Регистрация в муниципалитетах

Беженцы из Украины теперь могут зарегистрироваться в городских администрациях по месту жительства. Обратитесь в муниципалитет для оранизации встречи.

Во время встречи беженцы должны иметь при себе все имеющиеся украинские паспорта, идентификационные карточки и/или свидетельства о (рождение, брака, усыновления).

Каждый должен лично посетить приём, включая детей.

Информацию о ситуации в Украине и помощи беженцам (на нидерландском языке) можно найти на многих муниципальных сайтах. Ниже мы предоставили ссылки на некоторые из них:

Right to work

Update 30 June: Refugees from Ukraine (if they fulfill the conditions for the Temporary Scheme Ukraine) have the right to work as an employee, or with an approved Startup permit, or if they start a private limited company (BV).

Ukrainian refugees do NOT have the right to work as self-employed/freelancer, as the regulations are very strict (please see this link).

Employers of Ukrainian employees will need to notify the UWV that they are employing a Ukrainian refugee.

Some points to consider before starting a BV:

Some BV (LTD) requirements:
 • You must register the BV in the Trade Register of the Chamber of Commerce (KvK)
 • You must have a deed drawn up by a notary.
 • At the moment (2022) the turning point is roughly €100,000 in profit per year. If you make more profit, a BV is more favorable from a tax perspective than a sole proprietorship.
 • As a director you must earn at least the usual wage in your company. The tax authorities set that amount at a minimum of 48,000 euros per year for 2022.
In a BV, the tax you pay is structured as follows:
 • With a BV you as an entrepreneur receive a salary on which you pay income tax.
 • In addition, you pay corporation tax on the profit in your BV. In 2022 this is 15% tax on the profit up to € 395,000. And 25.8% on the profit above € 395,000.
 • If you want to make this profit private, you still pay dividend tax. This is 26.9% in 2022.

Please be aware that if you are earning money from work or company revenues, then the grant from the municipality will be stopped, regardless of how much you earn.

Additional information on the Dutch government website can be found at this link.

Resources for finding a job:

Право на роботу

Оновлено 30 червня:  Біженці з України (якщо вони відповідають умовам “Тимчасової схеми Україна”) мають право працювати:

Українські біженці НЕ мають права працювати як самозайняті/фрілансери, оскільки правила дуже суворі (перегляньте це посилання).

Роботодавці українських працівників повинні повідомити у UWV, що вони наймають українського біженця.

Деякі моменти, які слід враховувати перед початком BV:

Деякі вимоги BV (LTD):

 • Ви повинні зареєструвати BV в Торговому реєстрі Торгово-промислової палати (KvK)
 • Необхідно мати акт, складений нотаріусом.
 • На даний момент (2022) оборот становить приблизно 100 000 євро прибутку на рік. Якщо ви отримуєте більше прибутку, BV є більш сприятливим з точки зору оподаткування, ніж приватне підприємство.
 • Як директор ви повинні отримувати принаймні звичайну заробітну плату у своїй компанії. Податкові органи встановили цю суму як мінімум 48 000 євро на рік на 2022 рік.

У BV податок, який ви сплачуєте, структурований таким чином:

 • З BV ви як підприємець отримуєте зарплату, з якої сплачуєте податок на прибуток.
 • Крім того, ви сплачуєте корпоративний податок на прибуток у вашому BV. У 2022 році це 15% податок на прибуток до 395 000 євро. І 25,8% на прибуток понад 395 000 євро.
 • Якщо ви хочете зробити цей прибуток приватним, ви все одно платите податок на дивіденди. Це 26,9% у 2022 році.

Майте на увазі, що якщо ви заробляєте гроші на роботі або доходах компанії, грант від муніципалітету буде припинено, незалежно від того, скільки ви заробляєте.

Додаткову інформацію на веб-сайті уряду Нідерландів можна знайти за цим посиланням.

Ресурси для пошуку роботи:

Право на работу

Обновлено 30 июня: беженцы из Украины, которые соответствуют условиям «Временной схемы для Украины» имеют право работать:

Украинские беженцы не имеют права работать как самозанятые/фрилансеры, поскольку правила очень строги (посмотрите эту ссылку).

Работодатели украинских работников должны сообщить в UWV, что они нанимают украинского беженца.

Работодатели должны будут уведомить UWV о том, что они принимают на работу украинского беженца.

Некоторые моменты, которые следует учитывать перед началом BV:

Некоторые требования BV (LTD):

 • Вы должны зарегистрировать BV в Торговом реестре Торгово-промышленной палаты (KvK)
 • Необходимо иметь акт, составленный нотариусом.
 • На данный момент (2022) оборот составляет примерно 100 000 евро прибыли в год. Если вы получаете больше прибыли, BV более благоприятным с точки зрения налогообложения, чем частное предприятие.
 • Как директор, вы должны получать по крайней мере обычную заработную плату в своей компании. Налоговые органы установили эту сумму как минимум 48 000 евро в год на 2022 год.

В BV налог, который вы платите, структурирован следующим образом:

 • С BV вы как предприниматель получаете зарплату, с которой платите налог на прибыль.
 • Кроме того, вы платите корпоративный налог на прибыль в вашем BV. В 2022 году это 15% налог на прибыль до 395 000 евро. И 25,8% на прибыль свыше 395 000 евро.
 • Если вы хотите сделать эту прибыль приватной, вы все равно платите налог на дивиденды. Это 26,9% в 2022 году.

Имейте в виду, что если вы зарабатываете деньги на работе или доходах компании, грант от муниципалитета будет прекращен независимо от того, сколько вы зарабатываете.

Дополнительную информацию на веб-сайте правительства Нидерландов можно найти по этой ссылке.

Ресурсы для поиска работы:

Travelling with pets from Ukraine

If you are bringing pets with you, please bring the pet as soon as possible to a veterinarian.
The visit is free and will include a health check and vaccinations if necessary. It is also advised to have your pet chipped and registered.

If you need assistance with the pets, please contact the Hulp voor Dieren uit Oekraïne hotline at +31 88 811 33 33 (open 09:00–17:00), email: info@hulpvoordierenuitoekraïne.nl.

For urgent medical help for your pet, contact the Animal Ambulance.

Подорожі з домашніми тваринами з України

Якщо ви берете з собою домашніх тварин, будь ласка, доставте тварину якомога швидше до ветеринара. Візит безкоштовний і включатиме перевірку здоров’я та, якщо необхідно, щеплення. Рекомендується також чіпувати та зареєструвати тварину.

Якщо вам потрібна допомога з домашніми тваринами, зверніться до гарячої лінії Hulp voor Dieren uit Oekraïne за номером +31 88 811 33 33 (відчинено 09:00–17:00), електронною поштою: info@hulpvoordierenuitoekraïne.nl.

Для невідкладної медичної допомоги вашому вихованцеві звертайтеся до «Швидкої допомоги тварин».

Прибытие с домашними животными из Украины

Если вы берете с собой домашних животных, как можно скорее покажите их ветеринару.

Посещение бесплатное и включает в себя проверку здоровья, а также им поставят прививки, если это необходимо. Также рекомендуется чипировать и зарегистрировать вашего питомца.

Если вам нужна помощь с домашними животными, обращайтесь на горячую линию Hulp voor Dieren uit Oekraïne (помощь домашним животным из Украины) по телефону +31 88 811 33 33 (работает с 09:00 до 17:00), по электронной почте: info@hulpvoordierenuitoekraïne.nl.

Для неотложной медицинской помощи вашему питомцу обращайтесь в Cкорую помощь животным.

Free downloadable books in Ukrainian for primary and secondary education

Nordhoff publishers have made 160 books for primary and secondary education available for download for free. These books have been approved by the Ukrainian Ministry of Education.

https://www.noordhoff.nl/oekraine
https://www.noordhoff.nl/oekraine/collectie 

Безкоштовні книги українською мовою для початкової та середньої освіти

Видавці Nordhoff зробили доступними для безкоштовного скачування 160 книг для початкової та середньої освіти. Ці книги затверджені Міністерством освіти України.

https://www.noordhoff.nl/oekraine
https://www.noordhoff.nl/oekraine/collectie

Книги на украинском для начальной и средней школы для бесплатного скачивания

Издательство Nordhoff предоставило для бесплатного скачивания 160 книг для начального и среднего образования. Эти книги одобрены Министерством образования Украины.

https://www.noordhoff.nl/oekraine
https://www.noordhoff.nl/oekraine/collectie

Free online Dutch course

The University of Groningen has decided to make its online Introduction to Dutch beginners’ course free and permanently available. The Language Centre was moved to make the change by the arrival of numerous Ukrainian refugees to the Netherlands. The Language Centre have also created a Dutch Survival Kit of Dutch words and phrases to help with communication.

Безкоштовний онлайн курс голландської мови

Університет Гронінгена вирішив зробити свій онлайн-курс «Введення в голландський курс для початківців» безкоштовним і постійно доступним. Мовний центр був змушений внести зміни через прибуття численних українських біженців до Нідерландів. Мовний центр також створив голландський набір голландських слів і фраз для виживання, щоб допомогти у спілкуванні.

Бесплатные курсы нидерландского языка

Университет Гронингена организовал вводный курс Нидерландского языка для начинающих, курс беслптный и с постоянным доступом. Языковой центр (The Language Centre) был перемещен, чтобы внести изменения в связи с прибытием многочисленных украинских беженцев в Нидерланды. Языковой центр также создал Dutch Survival Kit (словать слов и фраз на Нидерландском языке, которые могут пригодиться для жизни и работы в Нидерландах).

Stichting “Oekrainers in Nederland

A foundation set up to assist Ukrainians in the Netherlands.

Фонд «Українці в Нідерландах

Фонд створений для допомоги українцям в Нідерландах.

Фонд «Украинцы в Нидерландах

Фонд создан для помощи украинцам в Нидерландах.

Medical costs

Medical costs of Ukrainian refugees will be covered (more information will be available after 1 April).

You can find the nearest GP using general services like Google Maps or special ones that are specifically designed to find your local doctor. Just enter the zip code and then click on the pin to get more information about the practice, including the website where you can register or their phone number. Please keep in mind that not all practices will accept new patients due to COVID-19 and other reasons. However, you can sign up for a waiting list, which is reviewed monthly.

During the registration process, you need to provide proof of your identity (passport, ID card, etc.) and your BSN (‘Burger Service Nummer’- your personal identification number). Usually, patients are also asked for their health insurance numbers. However, for Ukrainian refugees, this is not necessary. Instead, the doctor’s practice should apply to a special fund to cover your treatment costs. The doctor’s practice must know how to process your claim, and you can always refer them to this page with more explanation of the technicalities. Finally, only basic healthcare services are covered (follow this link to learn what is usually included in the basic coverage).

Медичні витрати

Медичні витрати українських біженців покриваються безкоштовним медичним страхуванням (більше інформації – після 1 квітня)

Ви можете знайти найближчого лікаря за допомогою загальних служб, як-от Google Maps, або спеціальних, розроблених саме для пошуку вашого місцевого лікаря. Просто введіть поштовий індекс, а потім натисніть на PIN-код, щоб отримати більше інформації про практику, включаючи веб-сайт, де ви можете зареєструватися, або їхній номер телефону. Пам’ятайте, що не всі практики приймають нових пацієнтів через COVID-19 та інші причини. Однак ви можете зареєструватися в листі очікування, який переглядається щомісяця.

Під час процесу реєстрації вам необхідно надати документ, що підтверджує вашу особу (паспорт, ідентифікаційна картка, тощо) та ваш BSN ((‘Burger Service Nummer’— ваш особистий ідентифікаційний номер). Зазвичай у пацієнтів також запитують номери медичного страхування. Однак для українських біженців це не обов’язково. Натомість практика лікаря має звернутися до спеціального фонду для покриття ваших витрат на лікування. В лікарському кабінеті повинні знати, як обробити вашу претензію, і ви завжди можете направити їх на цю сторінку з додатковими роз’ясненнями технічних тонкощів. Нарешті, охоплюються лише базові медичні послуги (перейдіть за цим посиланням, щоб дізнатися, що зазвичай включається в основне покриття).

Медицинские расходы

Медицинские расходы украинских беженцев покрываются бесплатным медицинским страхованием (больше информация – после 1 апреля).

Врач общей практики (или терапевт, или GP, или huisarts)

Вы можете найти ближайшего терапевта, используя общие сервисы, такие как Google Maps, или сервисы, специально предназначенные для поиска вашего местного врача. Просто введите ваш почтовый индекс, а затем нажмите на булавку, чтобы получить дополнительную информацию о практике*, включая веб-сайт, на котором вы можете зарегистрироваться, или их номер телефона. Пожалуйста, имейте в виду, что не все клиники будут принимать новых пациентов из-за COVID-19 и других причин. Однако вы можете подписаться на лист ожидания, который пересматривается ежемесячно.

В процессе регистрации вам необходимо предоставить удостоверение личности (паспорт, удостоверение личности и т. д.) и свой BSN («номер сервиса Burger» — ваш личный идентификационный номер). Обычно у пациентов также спрашивают их номера медицинской страховки. Однако для украинских беженцев в этом нет необходимости. Вместо этого практика врача должна обращаться в специальный фонд для покрытия ваших расходов на лечение. Практика врача должна знать, как обработать ваше заявление, и вы всегда можете сослаться на эту страницу с дополнительным объяснением технических деталей. Наконец, покрываются только базовые медицинские услуги (перейдите по этой ссылке, чтобы узнать, что обычно входит в базовое покрытие).

*практика – это, как правило, небольшая  частная организация с приемной и кабинетом врача общей практики. В Нидерландах со всеми жалобами на здоровье сначала записываются к врачу общей практики.

Clothing available  

If you need clothing, many shelters and volunteer groups offer free clothing. Check with your local municipality.

In Groningen, free clothing is available from Wijkbedrijf Selwerd, Bottelroosstraat 3.

Безкоштовний одяг

Якщо вам потрібен одяг, багато притулків та волонтерські групи пропонують його безкоштовно. Зверніться до муніципалітету за місцем проживання.

У Гронінгені безкоштовний одяг можна отримати за адресою Wijkbedrijf Selwerd, Bottelroosstraat 3.

Бесплатная одежда

Если вам нужна одежда, многие приюты и волонтерские группы предлагают её бесплатно. Обратитесь в местный муниципалитет.

В Гронингене бесплатную одежду можно получить по адресу Wijkbedrijf Selwerd, Bottelroosstraat 3.

Groups

Groningen Volunteers

Ukrainians in Groningen

Russian Speakers in Groningen

Ukrainian Students of Groningen

Групи в соціальних мережах

Волонтери Гронінгену

Українці в Гронінгені

Російськомовні в Гронінгені

Українські студенти в Гронінгені

Группы

Волонтеры Гронингена

Украинцы в Гронингене

Русскоязычные в Гронингене

Украинские студенты в Гронингене

Financial assistance

Emergency funds are available for Ukrainian, Russian and Belarusian students and employees who are affected by the freezing of their bank accounts.

Additional funding may be available within various Universities.

 • University of Groningen
 • NHL Stenden University:  Call Studentinfo (058 244 1155) to make an appointment with the Dean

Фінансова допомога

Студенти та співробітники вищих навчальних закладів, чиї банківські рахунки були заморожені, мають доступ до спеціального надзвичайного фонду. Деякі університети також пропонують додаткове фінансування.

Финансовая помощь

Студенты и сотрудники висших учебных заведений, чьи банковские счета были заморожены, имеют доступ к специальному чрезвычайному фонду. Некоторые университеты также предлагают дополнительное финансирование.

Translation assistance

Individuals who can help with translating Ukrainian

Допомога із перекладом

Люди, які можуть допомогти з перекладом на українську мову

Помощь с переводом

Люди, которые могут помочь с переводом на украинский язык

News in English

The Northern Times online English language newspaper has reported on resources to support Ukrainians in the north and other articles on Ukraine.

Новини англійською

Англомовна онлайн-газета Northern Times писала про ресурси підтримки для українців на півночі Нідерландів та друкувала інші статті про Україну.

Новости на английком

Англоязычная онлайн-газета Northern Times писала о ресурсах поддержки для украинцев на севере Нидерландов и публиковала другие статьи об Украине

Ways to help

The UN Refugee Agency collects donations to cover relief effort operations in Ukraine.

Eleven Dutch help organizations are also participating in a combined fund Giro 555 to provide assistance for Ukraine.

Як допомогти?

Агентств ООН у справах біженців збирає пожертвування для надання допомоги в Україні.

Одинадцять нідерландських гуманітарних організацій також беруть участь в об’єднаному фонді Giro 555 для надання допомоги Україні.

Как помочь?

Агентство ООН по делам беженцев собирает пожертвования для оказание помощи в Украине.

Одиннадцать нидерландских гуманитарных организаций также участвуют в объединенном фонде Giro 555 для оказания помощи Украине.

Governmental information

The northern Safety Regions (veiligheidsregios) provide information on the situation in Dutch:

The Dutch central government also has information on the situation.

FAQs from the Dutch government

Dutch Council for Refugees (with information in Ukrainian)

Урядова інформація

Офіційна інформація від організації під назвою «Безпечні регіони» (veiligheidsregios). Вони надають інформацію про стан подій щодо вторгнення в Україну (нідерландською мовою):

Центральний уряд Нідерландів також має інформацію про стан подій.

Часто поставленні питання від уряду Нідерландів

Нідерландська рада у справах біженців (з інформацією українською мовою)

Правительственная информация

Северные организации под названием «Регионы безопасности» (veiligheidsregios) предоставляют информацию о вторжение на нидерландском языке:

Центральное правительство Нидерландов также располагает информацией о кризисе.

Часто задаваемые вопросы от правительства Нидерландов

Нидерландский совет по делам беженцев (с информацией на украинском языке)

Additional info

Додаткова інформація

Дополнительная информация