×

Feel free to contact us anytime

please call: +31 (0)50 367 71 97
or mail your question:

Kennismigrantregeling

Kern feiten

Een kennismigrant kan naar Nederland komen om voor een periode van langer dan drie maanden te werken bij een door de Immigratie- en NaturalisatieDienst (IND) erkend referent bedrijf én het salaris van de kennismigrant voldoet aan de gestelde minimum bruto-inkomen eisen. Voor het aannemen van een kennismigrant moet het bedrijf dus als erkend referent geregistreerd staan bij de IND.

Inkomen

Een baan als kennismigrant kent een minimum bruto inkomen. Deze inkomensgrens wordt jaarlijks vastgesteld. Vanaf 1 januari 2018 gelden de volgende bedragen:

€ 4.404 per maand (exclusief vakantiegeld) – Kennismigrant 30 jaar of ouder
€ 3.229 per maand (exclusief vakantiegeld) – Kennismigrant jonger dan 30 jaar
€ 2.314 per maand (exclusief vakantiegeld) – Kennismigrant na zoekjaar afgestudeerde/hoogopgeleide
€ 5.160 per maand (exclusief vakantiegeld) – Houders Europese blauwe kaart

Tewerkstellingsvergunning (TWV)

Een groot voordeel van de kennismigrantenregeling is dat de werkgever van een kennismigrant niet in het bezit hoeft te zijn van een tewerkstellingsvergunning (TWV). Ook de partner van de kennismigrant hoeft niet in het bezit te zijn van een TWV wanneer hij/zij een vergunning heeft als partner van een kennismigrant.

Een kennismigrant zal zich na binnenkomst in Nederland moeten registreren bij de gemeente waar hij/zij verblijft. Voor deze registratie zijn gelegaliseerde geboorteakten en huwelijksakte (indien van toepassing) nodig. Het is verstandig om de akte alvast te vertalen en te legaliseren in het land van herkomst.

Arbeidsovereenkomst

De werkgever dient een arbeidsovereenkomst te overleggen waaruit blijkt voor hoe lang de kennismigrant in dienst blijft, wat zijn/haar functie is en wat hij/zij zal verdienen. Afhankelijk van de duur van het arbeidscontract krijgt de kennismigrant een verblijfsvergunning. Bij een contract van onbepaalde tijd krijgt de kennismigrant een verblijfsvergunning voor vijf jaar.

Concern

De kennismigrantenregeling kan ook van toepassing zijn voor medewerkers van een buitenlandse onderneming die in concernverband worden overgeplaatst naar een Nederlandse vestiging. Voor recent afgestudeerden die gebruik maken van het ‘zoekjaar’ gelden er aangepaste salariseisen.

Ga naar de IND site voor meer informatie over de kennismigrant regeling. Nuffic heeft ook drie Handleiding Werkgevers gemaakt.

30% regeling

De werkgever en de kennismigrant kunnen een verzoek bij de belastingdienst indienen voor de 30% regeling.